Trzecia Droga


Zapraszamy na stronę dotyczącą wyborów samorządowych


Wybory parlamentarne 2023

Nazwa

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Skrót
KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023


Adres

Piękna 3a,
00-539 Warszawa

komitet@trzeciadroga.org

Pełnomocnik
wyborczy

Stanisław Ignacy Zakroczymski

Pełnomocnik
finansowy

Elżbieta Kurowska


Data przyjęcia zawiadomienia
o utworzeniu komitetu

10 sierpnia 2023

Zamiar zgłaszania
kandydatów do Sejmu

Tak

Zamiar zgłaszania
kandydatów do Senatu

Tak


Pliki do pobrania