Trzecia Droga


Zapraszamy na stronę dotyczącą wyborów do Parlamentu Europejskiego


Wybory parlamentarne 2023

Nazwa

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Skrót
KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023


Adres

Piękna 3a,
00-539 Warszawa

komitet@trzeciadroga.org

Pełnomocnik
wyborczy

Stanisław Ignacy Zakroczymski

Pełnomocnik
finansowy

Elżbieta Kurowska


Data przyjęcia zawiadomienia
o utworzeniu komitetu

10 sierpnia 2023

Zamiar zgłaszania
kandydatów do Sejmu

Tak

Zamiar zgłaszania
kandydatów do Senatu

Tak


Pliki do pobrania