Trzecia Droga


Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Piękna 3a, 00-539 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Piękna 3a, 00-539 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem rodo@trzeciadroga.org

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

Podstawa prawna

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.

Kontakt

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, które podałaś/eś kontaktując się z nami (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail oraz inne dane, które podałaś/eś w treści wiadomości kierowanej do Administratora). Podanie tych danych osobowych jest konieczne, aby móc nawiązać kontakt.
Wykorzystujemy ww. dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Ciebie zapytanie. Działamy w oparciu o nasz uzasadniony interes, polegający na zapewnieniu kontaktu – art. 6 ust.1 lit. f RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat, a następnie niezbędność danych zostanie poddana weryfikacji i ewentualnemu usunięciu.
Dane nie pochodzą od stron trzecich.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Kontakty służbowe

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wymiany danych osobowych w ramach kontaktów służbowych. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich m.in.: pracowników, współpracowników, beneficjentów, kontrahentów, klientów, urzędników, członków Partii w związku z prowadzoną działalnością statutową. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora bezterminowo.
Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Faktury

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wystawienia faktury oraz płatności – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, rozliczenia faktury – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym wystawiono dokumenty księgowe.
Dane nie pochodzą od stron trzecich.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Dla kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przyjęcia Pani/Pana kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej – art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Jeżeli Pani/Pana kandydatura została rozpatrzona negatywnie to dane osobowe będą przechowywane do czasu podjęcia decyzji. Jeżeli Pani/Pana kandydatura została rozpatrzona pozytywnie to dane osobowe będą przechowywane zgodnie z okresem wynikającym z ustawy z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z realizacją celu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane przechowywane będą do czasu realizacji celu, a następnie przez okres 3 lat.

Danie nie pochodzą od stron trzecich.

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Dla kandydata na męża zaufania

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przyjęcia Pani/Pana kandydatury na męża zaufania – art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Jeżeli Pani/Pana kandydatura została rozpatrzona negatywnie to dane osobowe będą przechowywane do czasu podjęcia decyzji. Jeżeli Pani/Pana kandydatura została rozpatrzona pozytywnie to dane osobowe będą przechowywane zgodnie z okresem wynikającym z ustawy z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z realizacją celu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane przechowywane będą do czasu realizacji celu, a następnie przez okres 3 lat.
Danie nie pochodzą od stron trzecich.

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Dla osób składających podpis na listach poparcia kandydatów

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu zebrania danych osobowych oraz podpisów na listach poparcia, dzięki którym możliwe będzie dokonanie zgłoszenia kandydatów na posłów i na senatorów zgodnie z postanowieniami Kodeksu wyborczego – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. d RODO – dane będą przetwarzane przez 10 lat od przekazania listy poparcia do okręgowej lub Państwowej Komisji Wyborczej.
Dane nie pochodzą od stron trzecich.
Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Agitacja wyborcza

Agitacja wyborcza jest niezbędnym elementem kampanii wyborczej. Art. 105 § 1 Kodeksu wyborczego definiuje ją jako publiczne nakłanianie, zachęcanie do głosowania w określony sposób lub do głosowania na kandydata określonego komitetu wyborczego. Niewątpliwie agitacja wyborcza może również przybrać formę marketingu bezpośredniego.

Do internetowej formy agitacji wykorzystujemy media społecznościowe tj. Facebook, Instagram, Twitter.

Korzystamy z niestandardowego targetowania grupy odbiorców, które umożliwia nam Meta Platforms Inc. Polega to na tym, że przekazujemy do serwisu Mety Platorms Inc.„zhaszowane dane” tj. adres email lub numer telefonu, które nam przekazaliście. Pozwala nam to na kierowanie przekazów wyborczych do zidentyfikowanych grup odbiorców. W opisanej powyżej czynności Facebook pełni rolę podmiotu przetwarzającego, a my jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. Działamy w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dane będą przechowywane przez okres 7 lat od zakończenia realizacji celu.

Więcej informacji o tworzeniu grup niestandardowych odbiorców na podstawie listy z danymi przekazywanymi przez Administratora do serwisu Meta Platforms Inc. uzyskasz pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience#

Prowadzenie fanpage’y na portalach społecznościowych

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe zbierane w związku z odwiedzinami utworzonych przez nas naszych fanpage’y na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter) i aktywnością podejmowaną na forum tych fanpage’y, w tym informacje o obserwowaniu i polubieniu fanpage’a, zamieszczeniu postów, zamieszczeniu komentarzy pod publikowanymi na fan page’u treściami, reakcjach na publikowane na fan page’u treści oraz o dzieleniu się z innymi użytkownikami publikowanymi na fan page’u treściami itp.). Informacje te, zgodnie ze specyfiką działania portali społecznościowych, są jawne dla wszystkich lub niektórych pozostałych użytkowników tych portali. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu prowadzenia fanpage’a, w tym w celu opracowania atrakcyjnych treści oraz ich udostępnienia użytkownikom portali społecznościach.
Działamy w oparciu o niezbędność wykorzystania danych do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Podstawa prawna wykorzystania danych przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Administrowanie serwerem i statystyka korzystania z zasobów naszych stron
Wykorzystujemy Twoje dane osobowe dotyczące Twojej aktywności na naszych stronach, obejmujące treść zapytań HTTP kierowanych do naszego serwera przez Twoje urządzenie (adres URL, adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, język przeglądarki, datę i godzinę żądania, identyfikator pliku cookie, przeglądane zasoby strony). Zbierane w ten sposób dane są zapisywane w logach serwera.

Pliki Cookies

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści,
w tym reklam. Administrator Danych Osobowych stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

Cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
 • optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
 • tworzenia statystyk,
 • utrzymania sesji Użytkownika,
 • dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).

Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

Serwis trzeciadroga.org stosuje dwa typy plików cookies:
wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.), funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.),
funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.), takie jak:
cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk dla witryny gov.pl; dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/, https://policies.google.com/privacy
cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.

Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

 • Google Chrome
  Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.
 • Internet Explorer
  Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.
 • Mozilla Firefox
  Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.
 • Opera
  Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.
 • Safari
  Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

Podmioty, którym ujawniamy Twoje dane osobowe

Nasza strona internetowa zawiera odnośniki do innych stron www. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej prowadzonej przez Administratora Danych Osobowych.

Ujawniamy Twoje dane osobowe: Fundacji Polska od Nowa, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050 Szymona Hołowni, Meta Platforms Inc.
Ponadto dane osobowe mogą zostać ujawnione organom publicznym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom z nami współpracującym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Twoje prawa

W związku z wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz domagać się od nas:

 • dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania kopii swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji związanych z wykorzystaniem tych danych (art. 15 RODO),
 • kopii swoich danych osobowych, których sam nam dostarczyłeś/dostarczyłaś, i przekazania tej kopii bądź Tobie samemu/samej, bądź wskazanemu przez Ciebie pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie (art. 20 RODO),
 • sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (art. 16 RODO),
 • usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych (art. 17 RODO), jeżeli odpadł celu lub podstawa prawna wykorzystywania tych danych, np. wobec cofnięcia zgody lub zgłoszenia zasadnego sprzeciwu albo jeżeli dane osobowe były wykorzystywane niezgodnie z prawem,
 • ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych albo do rozstrzygnięcia o zasadności zgłoszonego przez Ciebie sprzeciwu lub na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przez Ciebie roszczeń;

Możesz wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 21 RODO). Na skutek wniesionego sprzeciwu rozważymy, czy z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją Twoje prawa i wolności mają pierwszeństwo przed względami ochrony poufności przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Możesz w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych (art. 7 RODO). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z wykorzystywaniem Twoich danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.

Zmiany w Polityce Prywatności

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszych stronach, a w przypadku istotnych zmian poinformujemy Cię bezpośrednio na wskazany adres e-mail.